Ce rost are legislația? Ce înseamnă legislativ? (2023)

Jurnalul Oficial Știri
Jurnalul Oficial 208/2011 25 martie 2011
Hotărârea nr. 268/2011 a Guvernului României
În ceea ce privește stabilirea datelor pentru alegerile parțiale ale autorităților locale în unele circumscripții

Hotărârea nr. 269/2011 a Guvernului României
Aprobarea planului calendaristic pentru măsurile legate de organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale ale autorităților locale în circumscripțiile selectate de la 1 mai 2011

Monitorul Oficial Nr. 207/2011 din 25 martie 2011 (actualizat)
Decretul nr. 276/2011 al Presedintelui Romaniei (actualizat)
Legea privind promulgarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 55/2010 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice

Decretul nr. 278/2011 al Presedintelui Romaniei (actualizat)
Promulgarea Legii pentru aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Decretului de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind refacerea Programului de promovare a restaurării parcului național în anul 2009

Decretul nr. 284/2011 al Presedintelui Romaniei (actualizat)
Despre acordarea Medaliei Serviciului Național Loial ofițerilor militari

Hotărârea Guvernului României nr. 232/2011 (actualizată)
Modificarea Anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind Aprobarea Registrului Național Central al Mărfurilor din Domeniul Public pentru Mărfuri administrat de Institutul Național pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor de Plante

Legea 33/2011 a Parlamentului Romaniei (actualizata)
HG nr. 55/2010 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice

Legea nr.35/2011 a Parlamentului Romaniei (actualizata)
Aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr.

Regulamentul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 59/2011 (Actualizat)
Procedura de aprobare a cerințelor specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, culturi oleaginoase, fibre și culturi furajere în România

Monitorul Oficial Nr 206/2011 din 24 martie 2011
Hotărârea nr. 34/2011, prim-ministru
Decizie privind eliberarea din funcție a domnului Diacomatu R. Sergiu Yonut din funcția de director adjunct al Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietății la nivelul de secretar de stat adjunct

Hotărârea nr. 35/2011, prim-ministru
Cu privire la Numirea domnului Mihai Cristian-Sebastian în funcția de vicepreședinte la nivel de subsecretar al Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietății

Hotărârea Guvernului României Nr. 207/2011
Standarde pentru aprobarea metodelor de ajutor de stat pentru îmbunătățirea raselor de animale

Hotărârea nr. 237/2011 a Guvernului României
Revizuirea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea ajutorului de stat pentru îndeplinirea angajamentelor voluntare care favorizează bunăstarea păsărilor și a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea prevederilor metodologice Criterii Angajamentul față de bunăstarea și protecția porcilor

Hotărârea nr. 267/2011 a Guvernului României
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al instituției autonome „Monitorul Oficial” de pe lângă Camera Reprezentanților

Lista 5/2011, Corpuri Electorale Permanente
Partidele politice, sindicatele politice, sindicatele electorale, organizațiile civice ale minorității române și candidații independenți care participă la alegerile locale municipale din 13 martie 2011 și conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, care se aplică Municipiului Apold, județul Mureș, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.81/2011 privind stabilirea datei alegerilor municipale ale primarilor.

Jurnalul Oficial 205/2011 24 martie 2011
Legea 2011, Jurnalul Oficial
Conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale, finanțarea totală privată a partidelor politice în anul 2010

Decretul nr. 274/2011 al Președintelui României
Promulgarea legii de aprobare a Decretului de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea articolului 10. 8 din HG nr. 37/2008 reglementează unele măsuri financiare în domeniul bugetar.

(Video) What Is the Legislative Branch of the U.S. Government? | History

Decretul nr. 275/2011 al Președintelui României
Promulgare legi pentru aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2010, pentru modificarea și completarea Decretului de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul atribuțiilor și competențelor exercitate de Ministerul Sănătății către administrațiile publice locale.

Decretul nr. 277/2011 al Președintelui României
Promulgarea Legii pentru aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Decretul nr. 280/2011 al Președintelui României
Legea privind promulgarea și aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri de reducere a arieratelor comerciale și a altor măsuri financiare

Rezoluția Senatului României nr. 23/2011
Modificări la Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea numărului și componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Hotărârea Guvernului României Nr. 229/2011
In ceea ce priveste aprobarea sumei folosite la decontarea societatii comerciale "C Balafas" - S.A. se cere creanta financiara. Înființată de Comisia de Soluționare a Litigiilor în cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing și Produse Agricole Cluj”

Hotărârea nr. 233/2011 a Guvernului României
În ceea ce privește misiunea, organizarea și funcționarea unei anumite filiale azilului de bătrâni

Hotărârea nr. 259/2011 a Guvernului României
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2011 al Corporației Naționale de Călători Feroviar „Calatori” – S.A., din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Hotărârea nr. 261/2011 a Guvernului României
În ceea ce privește trecerea imobilelor din domeniul privat al statului și conducerea Inspectoratului Raional al Poliției de Frontieră Arad din cadrul Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public din județul Arad și administrat de Consiliul Județean Arad

Hotărârea nr. 266/2011 a Guvernului României
Cu privire la suspendarea domnului Gligor Dorin-Oliviu din functia de magistrat adjunct al judetului Hunedoara

Parlamentul Romaniei Legea 31/2011
Cu privire la aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea articolului 10. 8 din HG nr. 37/2008 reglementează unele măsuri financiare în domeniul bugetar.

Legea 32/2011 a Parlamentului Romaniei
Cu privire la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul atribuțiilor și competențelor exercitate de Ministerul Sănătății către administrațiile publice locale

Parlamentul Romaniei Legea 34/2011
Cu privire la aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Parlamentul Romaniei Legea 37/2011
Aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri de reducere a restanțelor în afaceri și a altor măsuri financiare

Decretul de Urgență nr. 30/2011 al Guvernului României
Despre luarea de măsuri pentru implementarea sistemului național unic de taxe de plată cu cardul bancar

Monitorul Oficial Nr. 204/2011 din 24 martie 2011 (actualizat)
Rezoluția Senatului României nr. 5/2011 (actualizată)
Asigurări privind conducerea Senatului 24-25 martie 2011

Decretul prezidențial nr. 253/2011 al Președintelui României (actualizat)
Promulgarea legii de ratificare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Moldovei privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară pe baza asistenței financiare nerambursabile de 100 milioane euro din România către Moldova, semnat la București la 27 aprilie, 2010 și Protocolul adițional al acestuia, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010

Decretul nr. 279/2011 al Presedintelui Romaniei (actualizat)
Promulgare legi pentru aprobarea Decretului de urgență a Guvernului nr. 59/2009, pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Suprem al Magistraturii

(Video) What is Legislation I Definition and Kinds of Legislation I Sources of LAW

Hotărârea Guvernului României nr. 231/2011 (actualizată)
Cu privire la scoaterea din Lista Centrală a Proprietății Publice Naționale a imobilelor cedate ulterior și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile legii

Hotărârea Guvernului României nr. 238/2011 (actualizată)
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Corporației Naționale de Radiocomunicații, în care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește obligațiile statului român în calitate de acționar

Hotărârea Guvernului României nr. 239/2011 (actualizată)
Decizia Curții de Conturi de aprobare a acordării de finanțare a programului național PHARE 2006 și a sumei necesare implementării proiectelor fără contract

Hotărârea Guvernului României nr. 249/2011 (actualizată)
Revizuirea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

Legea nr.12/2011 a Parlamentului Romaniei (actualizata)
Ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea unui Program de asistență tehnică și financiară în baza celor 100 de milioane de euro de asistență financiară nerambursabilă acordată de România Republicii Moldova, semnat în București la 27 aprilie 2010, al cărui protocol adițional a fost semnat în 2010 Semnat la Chișinău la 23 septembrie

Legea 36/2011 a Parlamentului Romaniei (actualizata)
Cu privire la aprobarea Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Suprem al Magistraturii

Decretul nr. 173/2011, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (actualizat)
A aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2011 al Centrului de cercetare și analiză a siguranței aviației civile

Jurnalul Oficial 24 martie 2011 203/2011
Decizia Curții Constituționale nr. 136/2011
Respingerea excepțiilor neconstituționale de la articolul 5 alineatele (3) și (8) și de la articolul 9 alineatul (5) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Decizia Curții Constituționale nr. 1647/2010
Respingerea excepțiilor neconstituționale prevăzute la articolul 24 alineatul (4) și articolul 50 din Legea 230/2007 privind crearea, organizarea și funcționarea comunităților de proprietari

Hotărârea nr. 224/2011 a Guvernului României
Reglementarea ordinii juridice a unor imobile din orașul Solka, raionul Suceava și actualizarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Listei Centrale a Proprietății Publice de Stat.

Regulamente 2011, Ministerul Muncii, Familiei și Securității Sociale
procedurile interne ale organizației și dezvoltarea în continuare a procedurilor de atribuire a contractului-cadru de servicii prevăzute în apendicele 1. 2B din Decretul de Urgență al Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile publice, contractele de concesiune de lucrări și contractele de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, privind contractele/contractele/contractele de muncă, Ministerul al Familiei și Securității Sociale prin Agenția de Management pentru Planul de Afaceri al Sectorului Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) în calitate de agenție principală pentru implementarea Planului de Afaceri al Sectorului Dezvoltarea Resurselor Umane

Decretul nr. 439/2011, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2011 al Institutului Național de Comunicații - I.N.S.C.C.București

Regulamentul nr. 1110/2011, Ministerul Muncii, Familiei și Securității Sociale
Aprobarea standardelor procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractului-cadru de servicii specificate in Anexa 1. 2B din Decretul de Urgență al Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile publice, contractele de concesiune de lucrări și contractele de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, privind contractele/contractele/contractele de muncă, Ministerul al Familiei și Securității Sociale prin Agenția de Management pentru Planul de Afaceri al Sectorului Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) în calitate de agenție principală pentru implementarea Planului de Afaceri al Sectorului Dezvoltarea Resurselor Umane

Decretul de Urgență nr. 27/2011 al Guvernului României
Măsuri de reabilitare a infrastructurii rutiere municipale în zonele afectate de inundații din iunie până în august 2010

Monitorul Oficial 202/2011 din 23 martie 2011
Rezoluția nr. 202/2011, Comisia de Reglementare a Asigurărilor
Despre Aprobarea Modificarilor Actului Constitutiv al Societatii Comerciale VOX ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. Cu privire la schimbarea denumirii societatii, schimbarea sediului social, transferul actiunilor societatii, noul actionar unic, revocarea/Numirea administratorului, revocarea/numirea generalului Manager si reluarea activitatilor

Decretul prezidențial nr. 286/2011, Președintele României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea colonelului Biroului Român de Informații

Decretul nr. 287/2011 al Președintelui României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea colonelului Biroului Român de Informații

(Video) What is Law | What is Legislature | Simple And Easy Definition #mcqswala #definition #law

Decretul nr. 288/2011 al Președintelui României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea colonelului Biroului Român de Informații

Decretul prezidențial nr. 289/2011, Președintele României
Referitor la acordarea generalului de brigadă pensionar cu o stea colonelului în retragere al Serviciului Român de Informații

Decretul prezidențial nr. 290/2011, Președintele României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea colonelului de rezervă al Biroului Român de Informații

Decretul prezidențial nr. 291/2011, Președintele României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea colonelului de rezervă al Biroului Român de Informații

Rezoluția Senatului României nr. 20/2011
Propunere de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive COM (2010) 618 final

Rezoluția Senatului României nr. 22/2011
Modificarea și completarea actelor Senatului

Decretul nr. 14/2011, Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Modificarea și finalizarea procedurilor de schimbare a furnizorului de energie electrică, aprobate prin Decretul Prezidențial nr. 88/2009 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Decretul nr. 57/2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Pentru modificarea și îmbunătățirea Decretului interimar nr.769/2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind aprobarea modului de înregistrare a operatorilor economici și eliberarea licențelor pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și răsadurilor

Decretul de Urgență nr. 24/2011 al Guvernului României
Referitor la trecerea imobilelor din gestiunea sferei private de stat și a autoguvernării „Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia

Decretul de Urgență nr. 25/2011 al Guvernului României
Modificarea unora dintre legile normative care reglementează asistența de stat pentru producătorii agricoli și gestionarea fondurilor comunitare

Monitorul Oficial 201/2011 din 23 martie 2011
Circulara nr. 11/2011 a Băncii Naţionale a României
Ratele de plată a rezervei minime obligatorii pentru perioada de aplicare de la 24 februarie până la 23 martie 2011

Declarația 1/2011, Senatul României
Declarație a Senatului României prin care se reafirmă aderarea României la valorile francofone

Hotărârea nr. 230/2011 a Guvernului României
Cu privire la aprobarea importatorilor de semințe de canabis pentru utilizare diferită de însămânțare

Hotărârea nr. 234/2011 a Guvernului României
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Autonome „ROMAVIA” a companiei aeriene române

Hotărârea nr. 235/2011 a Guvernului României
Aprobarea Societății Naționale „Romtehnica” – S.A. bugetul de venituri și cheltuieli 2011 coordonat de Ministerul Apărării

Regulamentul Administraţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2011
Aviz privind aprobarea Regulilor de rezoluție temporară pentru controlul pieței energiei și controlul dezechilibrului părților responsabile în domeniul energiei

Regulile NEA 2011
Plăți în avans pentru echilibrarea piețelor energetice și dezechilibre la cei responsabili pentru echilibrarea energiei

(Video) Ce face Parlamentul?

Monitorul Oficial 200/2011 din 22 martie 2011
Decizia Curții Constituționale nr. 1644/2010
Respingeți secțiunea 4041 și excepțiile neconstituționale de la secțiunea 4041. Codul de procedură civilă, secțiunea 4042

Decretul prezidențial nr. 281/2011, Președintele României
Despre conferirea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel al Ministerului Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

Decretul prezidențial nr. 282/2011, Președintele României
Cu privire la încetarea serviciilor de trezorier de poliție al Ministerului Administrației și Internelor

Decretul prezidențial nr. 283/2011, Președintele României
Despre pensionarea imediată a unui general de brigadă de o stea din Ministerul Administrației și Afacerilor Interne

Decretul nr. 62/2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Abrogarea Regulamentului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 192/2009 privind producția de băuturi alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea și vinul pentru consumul uman

Decretul nr. 153/2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Cu privire la Modificările și completările la Prevederile Ordinului nr. 005 privind exploatarea trenurilor și manevrarea vehiculelor feroviare, aprobat prin Decretul nr. 1.816/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, și definit de trenuri de călători Furnizat de Serviciile Feroviare de Pasageri

Decretul de Urgență nr. 29/2011 al Guvernului României
Creștere canonică de plată

Monitorul Oficial Nr. 199/2011 din 22 martie 2011
Decizia Curții Constituționale nr. 34/2011
Respingerea excepțiilor neconstituționale prevăzute la articolele 286-288 și articolele 74 și 74 din Codul muncii din Legea 53/2003. 75 și art. Art. 77 din Legea 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

Decizia Curții Constituționale nr. 108/2011
Refuzul acordării unei excepții de neconstituționalitate a articolului 7 alineatul (1) din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea locuințelor și a altor destinații construite cu fonduri de stat și entități economice sau fonduri de la bugetul de stat

Decizia Curții Constituționale nr. 145/2011
În ceea ce privește excepțiile neconstituționale prevăzute la articolele 55(2) și 56(1) din HG nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile

Decizia Curții Constituționale nr. 175/2011
Negarea excepției neconstituționale de la articolul 65 din Codul muncii din Legea 53/2003

Decizia Curții Constituționale nr. 191/2011
Respingeți secțiunea 1020 și excepțiile neconstituționale de la secțiunea 1020. Articolul 1021 din Codul civil

2011 Metodologie, Ministerul Sănătăţii
Monitorizarea și evaluarea zonelor de scăldat

Decretul nr. 16/2011, Administraţia Naţională a Energiei
În ceea ce privește stabilirea tarifelor de reglementare pentru prestarea serviciilor de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată de gaze naturale de către Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L.

Decretul nr. 183/2011 al Ministerului Sănătăţii
Aprobarea metodelor de monitorizare și evaluare a zonelor de scăldat

Regulamentul Ministerului Sănătății nr. 232/2011
Condiții de aprobare a amenajării personalului medical și sanitar și a personalului auxiliar de îngrijire medicală din unitățile sanitare reorganizate ale căminelor de bătrâni care nu sunt preluate de acestea către alte unități sanitare.
Legislația este un ansamblu de acte juridice normative care intră în vigoare la un moment dat pe teritoriul unei țări sau al altei instituții (ex. Uniunea Europeană).
Legislatura este perioada în care legislativul este ales și funcționează (în exemplul nostru, parlamentul format din Camera Reprezentanților și Senat). Mandatul nostru este de 4 ani. Sesiunea legislativă ar putea fi mai scurtă dacă parlamentul se dizolvă înainte de încheierea mandatului electoral.
legislativ = perioada legislativă în care legislativul (sau autoritatea supremă) este ales sau funcționează
Sper sa te pot ajuta! :*:*:
fundație? :X

Videos

1. LEGISLATIE RUTIERA (1) Valabil si in 2023.
(Szmolka)
2. Permis de Port Arma - Cum se obtine? Ghid complet + 2 sfaturi importante odata ce l-ai obtinut.
(MLD GUNS)
3. Avocat specializat in executari silite | Poprirea contului / venitului este anulabila in Justitie
(Avocat Velicu Daniel)
4. B.Piticu - Ce rost are viata fara ea | Official Video
(Clipuri by KLU)
5. Ce REMORCA poți tracta cu permis categoria B? *inclusiv peste 750 kg*
(Tavi Perțea)
6. Florin Salam, Nana Dinu & Lele - Nu este zi sa nu plang (Official Video)
(RoTerra Music Official)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 09/09/2023

Views: 6240

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.